Välkommen till ChartIKS

GIS/IT-företaget som hjälper dig att visualisera komplex information.

ChartIKS

Diplom från Deloitte

ChartIKS AB är ett IT-företag  som främst arbetar med webbaserat GIS och plattformen SuperMap. Vi är marknadsledande i utvecklingen av verktyg för presentation av statistik på ett geografiskt underlag, till exempel GeografIKS©. Vi har god erfarenhet av att integrera befintliga verksamhetssystem med GIS-applikationer som är enkla att använda, t.ex JämGIS och Tillgänglighetsguiden.

ChartIKS är bland annat leverantör av innovationer och utveckling av lösningar där Geografisk information (GIS) ingår inom många nu orörda områden. Ett exempel är att redovisa jämställdheten över tid och rum.

GeografIKS© är ett nytt webbaserat GIS verktyg som möjliggör visualisering av komplex information. Med verktyget blir eran information överskådlig och ni kan enkelt skapa analyser, beskriva idéer och informera på ett nytt sätt så att alla förstår. GeografIKS© passar såväl offentlig verksamhet som företag och organisationer.  GeografIKS© är fullt ut webbaserat och paketeras med information som passar dina behov. ChartIKS är idag leverantör av data från UC, SCB och Skogsstyrelsen. Läs mer...

ProAnalytIKS© en tilläggsmodul till GeografIKS©

ProAnalytIKS© är hanteringsverktyget för dig som är projektledare eller sitter i projektledningen ochvill ha hjälp med att hålla reda på och lagra information om projekt och dess delprojekt. Med ProAnalytIKS© är det möjligt att skapa en samlad geografisk bild av ditt projekt, med uppgifter om delprojekt, aktiviteter, kontakter, ekonomi m.m. Läs mer...

 JämGIS ett GIS verktyg som synliggör hur resurser fördelas

ChartIKS har utvecklat ett unikt och kraftfullt GIS-verktyg som med stöd av kartan visar hur de ekonomiska resurserna fördelas ur ett jämställdhets-perspektiv. Som första kommun i landet har Lycksele fungerat som pionjär för utvecklingen av JämGIS. Lycksele fick motta ett pris för verktyget JämGIS av Sveriges kommuner och landsting.


Cartesia GIS AB     Lund Forest AB     SCB - leverar data till GIS verktyget GeografIKS     VINNOVA     IGIS Innovativa Geografiska Informations System

Fler samarbetspartners...